Loading...

Kvalita

Certifikáty

Jedna z předností společnosti ČeMeBo je zavedení certifikovaného systému kvality a environmentu dle:

ČSN EN ISO 14001:2016

(certifikát EZÚ
č.: 8210026)

ČSN EN ISO 9001:2016

(certifikát EZÚ
č.: 8210025)


certifikace UL americké Underwriters Laboratories Inc.

(certifikát je registrován pod souborem E 203416)


POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Konfliktní minerály (3TG)

Naše společnost se ztotožňuje s politikou omezování využití zlata, wolframu, cínu a tantalu pocházejících z problematických oblastí Konga a jeho blízkého okolí. Tyto oblasti jsou nechvalně známé násilně vynucovanou prací v nelidských podmínkách, využívanou na získávání výše uvedených minerálů. Zisk z prodeje takto získaných surovin je potom používán hlavně k financování ozbrojených konfliktů. Proti tomuto negativně působícímu trendu a s cílem potlačení těchto aktivit vzniká na americké půdě v roce 2010 zákon nazvaný Dodd-Frank Wall Street reform and Consumer protection act, často odkazovaný problematikou Konfliktních minerálů, nebo také jen zkratkou 3TG.

Společnost ČeMeBo Electronic a.s. se připojuje k výše uvedené snaze o potlačování takto získávaných surovinách dle zákona o konfliktních minerálech. Od svých strategických dodavatelů také vyžaduje potlačení konfliktních materiálů z těchto problematických oblastí.