Loading...

GDPR

Společnost ČeMeBo Electronic a.s. si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím.

Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů, zejména v souvislosti s Vámi uzavřenou kupní smlouvu. Ochrana Vašeho soukromí a Vašich údajů je pro nás zcela zásadní, a proto dbáme jak na bezpečnost našich interních systémů, tak na výběr našich partnerů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “Nařízení GDPR”).


Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je ČeMeBo Electronic a.s., se sídlem Poříčí 2396/42, Blansko, Česká republika. Naše IČO je 14090937 a jsme zapsáni v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8645.


Jaké osobní údaje zpracováváme

Pro uzavření obchodní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje, např. jméno, příjmení, adresu firmy, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Jedná se o nezbytné identifikační a kontaktní údaje. Jako primární identifikační údaj je pro nás vždy e-mailová adresa. Kdykoli navštívíte naše webové stránky, zaznamenávají se z bezpečnostních důvodů na náš server identifikační data (například IP adresa) a další informace (datum, čas, zhlédnutá stránka). Naše stránky používají cookies, které Vám mohou ulehčit další použití našich internetových služeb. Tyto údaje používáme výhradně ke statistickým účelům a zaručujeme Vaši naprostou anonymitu. Pro zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí). Po této blokaci nebudete moci využít některých funkcí našich stránek.


Kdo má přístup k údajům

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány firmou ČeMeBo a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s ČeMeBo.