Loading...

Inovace

SOFTWARE

Podnětem pro nákup nového softwaru byla potřeba:

  • vyrábět výrobky vyšší konstrukční třídy
  • efektivněji uspořádávat DPS na přířezy
  • centralizovat DPS (optimální nakovení)
  • kompenzace motivu leptání
  • uspořit čas pro pracovníky přípravy dat
  • eliminovat lidský faktor – chybovost

OSVIT

Podnětem pro nákup nového softwaru byla potřeba:

  • kvalita
  • zvýšení produktivity
  • zkrácení výrobního času
  • automatické navádění

VRTAČKA

Díky vyšším konstrukčním třídám bylo nutné zakoupit nové vrtací zařízení s kamerovým naváděním.   Podařilo se zkvalitnit, zpřesnit, zefektivnit a zrychlit celý proces vrtání. Jsme schopni vrtat průměry 0,1 mm včetně slepých otvorů.

FIXER

Zakoupení modulu fixer bylo dalším logickým krokem v rámci zvyšování konstrukčních tříd ve společnosti.

Nákupem modulu fixer jsme schopni nabídnout našim zákazníkům na našich vyrobených DPS takzvané  Slepé otvory Pohřbené otvory.

ELEKTICKÝ TESTER

Kvalita vyrobených desek je na prvním místě, takže investice do oblasti testování a kvality není ničím výjimečná. Naše společnost testuje vždy 100% našich výrobků, pokud je elektrický tester požadován, nebo to složitost výrobku vyžaduje.

2D MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Stále přibývající požadavky našich zákazníků na vytváření měřících protokolů nás utvrdily v  tom, že je nutné investovat i v této oblasti a být nápomocni jejich potřebám v oblasti měření a ověřování.

ZLATÍCÍ IMERZNÍ LINKA

Opět to byli naši zákazníci a detailní průzkum trhu, který nás nasměroval k investici do nové linky na imerzní zlato. Díky výrobci linky a našemu dodavateli chemie se nám podařilo v horizontu 3 měsíců odladit celý proces a zahájit pak následně celou sériovou výrobu.

RTG TESTER

Nedílnou součástí imerzní zlatící linky je kontrola naneseného povrchu a doklad zákazníkovi, jaká vrstva niklu a zlata je na našem výrobku nanesena. Pro naši společnost je důležitá nejen kontrola a měření, ale hlavně opakovatelnost v každém procesu, kterým výrobek prošel.

DRÁŽKOVAČKA ALU

S nárůstem výroby hliníkových DPS vzešla potřeba na nákup nového drážkovacího zařízení. Zakoupené zařízení má přímé chlazení nástroje a díky této technologii nedochází k nevzhledným otřepům na hliníkových deskách.

FRÉZA ALU

Právě díky nárůstu hliníkových desek se pracovní pozice frézování stala úzkým místem. Bylo tedy nutné rychle reagovat na potřeby trhu a zakoupit frézu se dvěmi vřeteny na hliníkové DPS. Každé z vřeten má svoji kameru, takže je možné přířezy navádět samostatně a součástí stroje jsou také dva nezávislé podavače, na každé vřeteno zvlášť.