Loading...

Ekologie

Společnost ČEMEBO přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti s výrobou desek plošných spojů a souvisejících činností. Uplatňujeme neustálou snahu o snižování znečišťování životního prostředí tím, že hospodárně pracujeme s přírodními zdroji, dále věnujeme vysokou pozornost odpadovému hospodářství a bezpečnému nakládání s chemickými látkami, kde preventivními opatřeními a připraveností předcházíme havarijním situacím. Pokud však nastanou, postupujeme dle havarijních plánů, zpracovaných dle platné legislativy, které zajistí minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.  Uznáváme potřebu environmentálního managementu jako jednu z priorit společnosti, jehož hlavní součástí je neustále zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí, ať už prostřednictvím průběžného vzdělávání pracovníků, stálou komunikací se zákazníky a dodavateli, čímž působíme na jejich environmentální povědomí a odpovědné chování k životnímu prostředí, tak prostřednictvím inovací výrobních procesů za účelem snižování energetické náročnosti produkce. Úspěšně jsme v roce 2015 dokončili realizaci projektu z OPPI v rámci IV. výzvy dotačního programu Inovace – Inovační projekt.

Průběžně monitorujeme dopady naší činnosti na životní prostředí a snažíme se neustále hledat šetrnější, úspornější a ekologičtější řešení ve všech činnostech.

Naše výrobky jsou baleny do recyklovatelných a ekologicky šetrných obalových materiálů. Likvidace obalů (u produktů námi dodávaných na český trh) máme vyřešenu rámcovou smlouvou s firmou EKOKOM a.s., která tímto přebírá odpovědnost za likvidaci obalů na sebe.

Naše společnost má zajištěn smluvně výkup tříděného odpadu (včetně elektroodpadu) se společností SITA CZ a.s. (veškeré odpady) a v roce 2015 jsme zřídili v naší společnosti bezplatné místo zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů nejen pro potřeby naší společnosti, ale i pro všechny naše zaměstnance.