Loading...

12-ti vrstvá DPS-planární trafa

V této oblasti produktů se řadíme mezi pár firem v Evropě, které tento produkt vyrábí sériově. Jednoduše řečeno jedná se o cívku zhotovenou pomocí vícevrstvých desek. Standardně vyrábíme tyto produkty od 6 do 12 vrstev. Jsme schopni zakomponovat planární trafo i přímo do DPS.

Nejsložitější planární trafo, které sériově vyrábíme, je 12-ti vrstvá deska, kdy každé jádro má z obou stran vrstvu Cu 210 µm. Vzniklou mezeru 420 µm je pak nutné vyplnit tak, aby nevznikly vzduchové bubliny, které by potom vedly k proražení a mezizávitovému zkratu. Jádra jsou následně slisována na sebe a samozřejmostí jsou i prokovené otvory