Loading...

Obchodní podmínky

JAK OBJEDNAT

Objednávku zašlete písemnou formou - e-mailem, vyplněním formuláře na našich webových stránkách.
Objednávky zaslané přes webový formulář vyřídíme přednostně.
DPS zpracujeme na základě Vámi zaslaných technických podkladů a specifikace.


V objednávce uvádějte:

 • obchodní jméno odběratele, IČ a DIČ, číslo objednávky, název DPS, 13-ti místný kód DPS (pouze při opakované výrobě)
 • počet kusů
 • dohodnutou cenu
 • u nových DPS číslo cenové nabídky
 • termín dodání
 • způsob dodání – osobní odběr nebo náš smluvní přepravce
 • dodací adresu (v případě, že se liší od fakturační adresy)

Veškeré změny spojené s objednávkou zasílejte písemnou formou.
Termín expedice se počítá od oboustranného potvrzení všech dat vč. ceny, viz. odkaz tabulka.
V případě požadavku na změnu nebo na storno objednávky účtujeme rozpracovanou výrobu a náklady s tímto spojené.
Po Vašem schválení se DPS zadá do výroby, následně Vám bude zasláno potvrzení objednávky, které nahrazuje v plném rozsahu kupní smlouvu.

JAK ZAPLATIT

Po obdržení faktury uhradit zboží na uvedený účet ČeMeBa s. r. o. dle dohodnuté splatnosti uvedené na daňovém dokladu.

 • bankovním převodem
 • dobírkou
 • hotově při převzetí zboží

JAK ZBOŽÍ DOSTANETE

Vyrobené DPS jsou standardně baleny do vakuových obalů.
Ke zboží je přiložen dodací list a osvědčení o kvalitě.
Odchylky od objednaného zboží jsou přípustné jen po dohodě se zákazníkem.
Způsob předání dokončené zakázky je součástí objednávky.

Pokud není v objednávce uvedeno jinak, platí následující:

 • Osobní odběr
  - kupující dostane informaci, že je zboží k vyzvednutí
  - výdejní doba expedice je 7:00 do 15:00
  - možnost výdeje i mimo výdejní dobu je možné po domluvě
 • Zaslání přepravou
  - s kupujícím je dopředu domluven způsob přepravy

Pokud není písemně sjednáno jinak, hradí dopravu a balné kupující (Ex Works).
U veškerých zásilek musí příjemce bezprostředně po obdržení zkontrolovat případné poškození vzniklé přepravou.

CO DĚLAT, KDYŽ JE V DODÁVCE NĚCO ŠPATNĚ

Kroky ze strany kupujícího:
 • Reklamaci zašlete formou e-mailu, který musí obsahovat:
  - přesný popis reklamace
  - 13-ti místný kód
  - název reklamovaného zboží
  - datum expedice / evidenční číslo objednávky
  - přiložené fotky s popisem závady
 • Veškeré reklamované kusy musí být vráceny do firmy ČeMeBo
 • Reklamace bude řešena pouze v případě, že DPS jsou dodány firmou ČeMeBo

Kroky ze strany ČeMeBo:
 • Ihned po přijetí reklamace budete telefonicky kontaktováni, kde bude domluven termín plnění a jakou formou bude reklamace vyřízena:
  - výrobou náhradních kusů
  - opravou
  - dobropisem
 • Po uzavření reklamace obdržíte reklamační protokol
 • 8D Report zasíláme na žádost kupujícího
 • Ukončení reklamace do max. 30 dnů od zaevidování reklamace (ve výjimečných případech se doba ukončení reklamace může prodloužit)

DOPORUČENÉ SKLADOVÁNÍ

 • suchý dobře větraný sklad
 • teplota 5 °C až 35 °C
 • bez prudkých teplotních změn
 • s maximální relativní vlhkostí 70 %